dokumentace pygame
|| domů || všechny funkce ||

|| pygame || cdrom || constants || display || draw || event ||
|| font || image || joystick || key || mixer || mixer_music ||
|| mouse || movie || sndarray || surfarray || time || transform ||

|| CD || Channel || Clock || Font || Joystick || Movie ||
|| Rect || Sound || Surface ||

|| color || cursors || sprite ||

Dokumentace Pygame

Tutoriály

Patří do Pygame